Минималната стойност на поръчката е BGN 25 (без разходите за доставка и обработка).  

 

Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества и единствено от страна на дееспособни лица. Максималната стойност на поръчката е 3800 лв.