Доставка

Информация за доставката

Предлагате ли безплатна доставка?
Извънгабаритни поръчки
Възможно ли е да избера спедиторската фирма?
Възможно ли е поръчката ми да бъде доставена на точно определен ден?
Мога ли вместо адрес за доставка да посоча място, от което да взема пратката?
Какво става, ако в момента, в който доставката пристигне, аз не съм у дома?
Насипни и замразени стоки
Задължително ли е адресът за доставка да е същият, както адресът за фактуриране?

Проследяване на пратката

Кога ще бъде изпратена поръчката ми?
Как мога да проследя пратката си?
Пратката е изпратена, но няма възможност за проследяването ѝ

Проблеми, свързани с доставката

Пакетът /продуктът е повреден
Изгубена ли е моята пратка?
Не съм получил пакета, въпреки че статусът му в сайта на доставчика е „доставен“
Част от поръчаните продукти липсват
Полученото е различно от поръчаното
Получих поръчката на друг клиент