Поръчки

Информация относно поръчката

Как мога да си направя потребителски профил?
Мога ли да поръчам като гост?
Има ли минимална и максимално допустима стойност на поръчката?
Ще получа ли фактура на хартия с доставката?
Сигурна ли е вашата уеб-страница?

Плащане

Кои са възможните начини на плащане?
Как да избера или да променя избрания начин на плащане?
Не мога да извърша плащане с моята кредитна/ дебитна карта – какво да направя?
Получих напомняне, че трябва да платя, въпреки че плащането по направената поръчка е извършено

Статус на поръчката

Ще получа ли потвърждение на поръчката?
Как да разбера кога поръчката ми е изпратена?
Как мога да проследя поръчката си?

Промяна или анулиране на поръчка

Мога ли да направя промени в поръчката или да променя адреса на доставка?
Мога ли да анулирам направената поръчка?
Мога ли да комбинирам няколко поръчки?