Максималното допустимо тегло за всеки отделен пакет е 31кг. Ние не сме в състояние да изпращаме пакети, които надвишават това тегло. Ако продуктите от поръчката тежат повече от 31 кг, Вие ще ги получите разпределени в два или повече пакета (в зависимост от теглото).  

Въз основа на стойността и теглото на вашата поръчка, за допълнителния пакет ще бъде начислена такса  за покриване на допълнителните разходи по транспорт и доставка. Таксата се визуализира преди приключването на поръчката.