Ако Вие не сте у дома, когато куриерът се опита да Ви достави пратката, тя ще бъде върната в най-близкия до Вас офис на   Speedy. Kуриерът ще направи повторен опит да извърши доставката, обикновено на следващия работен ден.  

 

Ако и при втория опит за доставка Вие не сте у дома, куриерът ще ви изпрати СМС или ще ви се обади с предложение да получите своята пратка директно от офиса на Speedy. Пратката ви може да бъде съхранявана там около 7 дни.