Доставката на поръчки, които съдържат насипни и замразени стоки се урежда от по-специални условия за транспорт и доставка, като клиентите биват предупреждавани, че е възможно тяхната доставка да отнеме по-дълго време, както и че тези стоки могат да пристигнат отделно от другите.

Тези стоки се изпращат само чрез специализирани доставчици и поради тази причина те не се предлагат във всички страни. Възможно е дори да нямате възможност за избор на услуга за доставка. Тази информация е включена в описанието на продукта.