Вие можете да посочите различни адреси за доставка и за  фактуриране. 

 

Моля, обърнете внимание: 

 

Ако желаете да промените само адреса за доставка, уверете се, че преди да натиснете „Актуализирай“ сте махнали отметката от кутийката  “Адресът за фактуриране е еднакъв с адреса на доставка”, разположена под данните с адреса за доставка.