За да упражните своето право на отказ, Вие трябва да ни информирате по недвусмислен начин относно решението си да се откажете.

 

  Моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти за повече информация по въпроса.