Ако купонът не работи при първия опит, опитайте да направите следното:

  • Копирайте и поставете текста, за да елиминирате вероятността за грешки 
  • Ако въвеждате купона ръчно, уверете се, че всички букви / цифри от текста на купона са въведени в правилния формат 
  • Изтрийте празните интервали
  • Проверете дали купонът не е изтекъл и дали няма минимална изискуема стойност на поръчката, за която се прилага 

 

Моля, обърнете внимание: 

  • Ако стойността на продуктите в пазарската количка е под стойността на ваучера, неизползваната част изгаря 
  • За една поръчка може да се приложи само един купон 

 

Ако имате други въпроси, моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти. Колегите ще  искат да знаят точния код на купона, който използвате.