Ако ви се случи това, моля проверете условията, валидни специално за тази отстъпка/ промоция:

  • Продуктът отговаря ли на условията за отстъпка
  • Промоцията още ли е в сила или вече е изтекла
  • Има ли минимална  изискуема стойност за поръчката 

 

В случай че продуктът е включен в промоцията и всички останали условия са спазени, моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти за по-нататъшно съдействие.