Ако в рамките на 12 месеца от вписването на zooTочките по сметката на клиента те не бъдат осребрени срещу премия, то тяхната валидност изтича в края на съответното тримесечие. Тези срокове не подлежат на промяна или удължаване. 

 

В профила си  "моят zooplus" Вие можете да проверите какви са датите на изтичане на вашите zooТочки. 

 

Посетете страницата Бонус програма (Програма за лоялност) на zooplusза да разберете какви са условията за участие и за получите допълнителна информация.