Създаването на профил има много предимства, ето някои от тях: