За да направите промени по данните, свързани с Вас, влезете в профила си "моят zooplus" и отидете на секцията „Управление на акаунт“.  Там се съхранява цялата Ваша лична информация и Вие можете да я актуализирате, като промяната ще се отрази незабавно.  

 

От съображения за сигурност на личните данни, промяната на личната информация може да се извърши единствено през профила  "моят zooplus".