Всеки клиент има право да се откаже от направената поръчка преди да изтекат 14 дни. Клиентът е физическо лице, което е закупило стоки за лично ползване, като за целта е встъпило в договорни взаимоотношения, целите на които са ирелевантни както към негова търговска дейност, така и към дейност в качеството на самонаето лице.  

 

За да научите повече за възможността да се откажете от сключения договор натиснете тук

 

Ако имате други въпроси по темата, моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.