Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Ние не предаваме Вашите данни на неоторизирани трети лица. 

 

Допълнителна информация относно това какви данни събираме и обработваме във връзка с посещението Ви на уеб- страницата можете да откриете в нашата Декларация относно защитата на личните данни.