Моля, уверете се, че инсталираната версия на zooplus приложението е последната. Можете също да опитате да деинсталирате приложението и да го инсталирате отново. 

 

Ако това не помогне да преодолеете грешката, за нас ще бъде от голяма полза, ако можете да ни изпратите екранна снимка със съобщението за грешка и евентуални подробности относно това кога се получава то, на коя  страница точно сте били и какво сте се опитвали да направите в момента, в който сте получили съобщението.  

 

Ние също така се нуждаем от следната информация: 

  • Какъв е видът на Вашата операционна система (Android/iOS.) и коя нейна версия ползвате 
  • Какъв е видът и версията на zooplus приложението, което използвате 

 

 Моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти за по-нататъшно съдействие.