Проблеми, свързани с доставката

Пакетът /продуктът е повреден

Ако пакетът или продуктът, който сте получили, е повреден, моля обърнете се към отдела за обслужване на клиенти.    Моля, предварително подгответе следнат...

Изгубена ли е моята пратка?

В някои случаи доставките се забавят поради независещи от нас причини. Ако смятате, че поръчката Ви вече трябва да е пристигнала при Вас, моля проверете как...

Не съм получил пакета, въпреки че статусът му в сайта на доставчика е „доставен“

Ако не успеете да откриете своя пакет и ако не сте получили съобщение, че пратката Ви е оставена на посочено от Вас сигурно място, или у съседи, моля свърже...

Част от поръчаните продукти липсват

Ако не сте получили всички поръчани продукти, проверете дали поръчката Ви не е изпратена в няколко пакета. Тази информация ще откриете в имейла със съобщени...

Полученото е различно от поръчаното

Ако сте получили стоки, различни от тези, които сте поръчали или количеството на получените стоки е различно от това в поръчката Ви, моля свържете се с отде...

Получих поръчката на друг клиент

Ако сте получили пратка, предназначена за друг клиент, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти.